7. Bankructwo Drukuj

Zbliża się dzień ogłoszenia bankructwa Stanów Zjednoczonych. Stanie się to 2 sierpnia 2011 roku, jeśli poszczególne ugrupowania polityczne nie dojdą do porozumienie w sprawie zadłużenia Stanów Zjednoczonych. Jeśli dojdzie do porozumienia, to data bankructwa zostanie tylko przesunięta w czasie.

Historia potwierdza prawdę, że imperia mają czas swojej świetności i upadku. Historia, która jest nauczycielką życia podpowiada, że upadek każdego imperium rozpoczyna się od upadku moralnego. Modelowym tego przykładem było Imperium Rzymskie. W Stanach Zjednoczonych uchwalane są ustawy, które godzą w ponadczasowe wartości zawarte na kartach Biblii i wynikające z prawa naturalnego.

Ostatnio w stanie Nowy Jork uchwalono prawo zawierania związków małżeńskich między homoseksualistami. A teraz dąży się do tego, aby wszyscy je uznali. Nie zdziwiłbym się, gdyby Kosciół został ustawowo zmuszony do akceptacji takich związków. To tylko jeden z wielu przykładów ustawowego lub pozaustawowego przyzwolenia na deptanie prawa naturalnego i prawa bożego zwartego na kartach Biblii. I to jest dla mnie ważniejszym wskaźnikiem upadku Stanów Zjednoczonych niż wyniki ekonomiczne.