U źródeł wody życia

Modlitwa PDF Drukuj Email

Dolina Cedron - Ogród Getsemani - Bazylika Agoni

Dolina Cedron - Ogród Oliwny - Po lewej stronie Bazyliki Agonii 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.  Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty (Mt 26,36-39).
****************************************************************************************************

 
Odsłon : 2081869