U źródeł wody życia

 

Moja stała rubryka
na str.4 w nowojorskim
tygodniku Kurier Plus

Książki


Aby mądrzej żyć PDF Drukuj Email

 

Myśli - Zdarzenia - Przypowieści - Przykłady.                                                                                                              

Str. 280 Sandomierz www.wds.pl

  

Więcej…
 
Mądrość i piękno PDF Drukuj Email

 

 W niezgłębionej mądrości Bóg stworzył wspaniały i piękny świat. W codziennym życiu doświadczamy cudownego sprzężenia piękna z mądrością, w którym możemy odnaleźć inspirację do piękniejszego i mądrzejszego życia. Z takiego spojrzenia zrodził się pomysł przygotowania niniejszej książki - albumu. Wybrałem pouczające przykłady połączyłem je z fotografiami z Ziemi Świętej. Na styku opowieści i obrazu powstaje przestrzeń zamyślenia, gdzie każdy może pisać swoją własną książkę. Wskazuję także na fragmenty Pisma Świętego, do którego nawiązują przykłady lub fotografie. Jest to zaproszenie do lektury Świętej Księgi, gdzie jest zawarta niezgłębiona mądrość i nieskończone piękno. Książka; Twarda okładka, str.160. www.wds.pl

  

Więcej…
 
Okruchy mądrości PDF Drukuj Email

 

Mądrość Boża jest absolutną pełnią, zaś w ludzkich myślach, zdarzeniach odnajdujemy jej okruchy. Zbierając te okruchy i wkomponowując je w Bożą mądrość, odnajdujemy sens i najgłębszy wymiar ludzkiego życia. Stąd też tytuł niniejszej książki - Okruchy mądrości. Zawiera ona myśli, zdarzenia, przypowieści i przykłady użyte w książce Nie ma innej Ziemi Obiecanej oraz te, które nie były jeszcze publikowane. Książka liczy str. 442.Wyd. Kuria Metropolitarna w Częstochowie Tygodnik Katolicki „Niedziela” www.ksiegarnia.niedziela.pl

  

Więcej…
 
Nie ma innej ziemi obiecanej Rok A PDF Drukuj Email

 

Pragniemy i szukamy doskonalszego świata, gdzie miłość i dobro, sprawiedliwość i piękno, dostatek i pokój, nadzieja i radość byłyby udziałem naszego życia. Ta rzeczywistość jawi sie, przed nami w symbolu biblijnej Ziemi Obiecanej. Zmieniamy miejsca zamieszkania, odbywamy dalekie podróże w poszukiwaniu naszej Ziemi Obiecanej. Wielu spośród tych, wśród których obecnie pracuję, odbyto taką podróż do Stanów Zjednoczonych. Czy odnaleźli oni swoją ziemię? Z pewnością spełniły się tutaj niektóre marzenia. Pozostało jednak pragnienie Ziemi Obiecanej, którego w pełni nie może zaspokoić rzeczywistość materialna. Szukamy zatem naszej wymarzonej ziemi obiecanej w Bogu, w którym jest spełnienie najgłębszych ludzkich tęsknot. Trzy tomy tych rozważań są niejako snopem ewangelicznego światła skierowanym na zwykłą codzienność, aby w niej coraz pełniej odkrywać drogę do bożej Ziemi Obiecanej. Książka liczy str. 330. Wyd. Kuria Metropolitarna w Częstochowie Tygodnik Katolicki „Niedziela” www.ksiegarnia.niedziela.pl

  

Więcej…
 
Nie ma innej ziemi obiecanej Rok B PDF Drukuj Email

 

Pragniemy i szukamy doskonalszego świata, gdzie miłość i dobro, sprawiedliwość i piękno, dostatek i pokój, nadzieja i radość byłyby udziałem naszego życia. Ta rzeczywistość jawi sie, przed nami w symbolu biblijnej Ziemi Obiecanej. Zmieniamy miejsca zamieszkania, odbywamy dalekie podróże w poszukiwaniu naszej Ziemi Obiecanej. Wielu spośród tych, wśród których obecnie pracuję, odbyto taką podróż do Stanów Zjednoczonych. Czy odnaleźli oni swoją ziemię? Z pewnością spełniły się tutaj niektóre marzenia. Pozostało jednak pragnienie Ziemi Obiecanej, którego w pełni nie może zaspokoić rzeczywistość materialna. Szukamy zatem naszej wymarzonej ziemi obiecanej w Bogu, w którym jest spełnienie najgłębszych ludzkich tęsknot. Trzy tomy tych rozważań są niejako snopem ewangelicznego światła skierowanym na zwykłą codzienność, aby w niej coraz pełniej odkrywać drogę do bożej Ziemi Obiecanej. Książka liczy str. 330. Wyd. Kuria Metropolitarna w Częstochowie Tygodnik Katolicki „Niedziela” www.ksiegarnia.niedziela.pl

  

Więcej…
 
Nie ma innej ziemi obiecanej Rok C PDF Drukuj Email

 

Pragniemy i szukamy doskonalszego świata, gdzie miłość i dobro, sprawiedliwość i piękno, dostatek i pokój, nadzieja i radość byłyby udziałem naszego życia. Ta rzeczywistość jawi sie, przed nami w symbolu biblijnej Ziemi Obiecanej. Zmieniamy miejsca zamieszkania, odbywamy dalekie podróże w poszukiwaniu naszej Ziemi Obiecanej. Wielu spośród tych, wśród których obecnie pracuję, odbyto taką podróż do Stanów Zjednoczonych. Czy odnaleźli oni swoją ziemię? Z pewnością spełniły się tutaj niektóre marzenia. Pozostało jednak pragnienie Ziemi Obiecanej, którego w pełni nie może zaspokoić rzeczywistość materialna. Szukamy zatem naszej wymarzonej ziemi obiecanej w Bogu, w którym jest spełnienie najgłębszych ludzkich tęsknot. Trzy tomy tych rozważań są niejako snopem ewangelicznego światła skierowanym na zwykłą codzienność, aby w niej coraz pełniej odkrywać drogę do bożej Ziemi Obiecanej. Książka liczy str. 330. Wyd. Kuria Metropolitarna w Częstochowie Tygodnik Katolicki „Niedziela” www.ksiegarnia.niedziela.pl

  

Więcej…
 
Listy z Nowego Jorku PDF Drukuj Email

 

Listy z Nowego Jorku nie są listami w ścisłym tego słowa znaczeniu, chociaż pisząc je, chciałem, aby spełniały taką rolę. Opuszczając Ojczyznę, zostawiłem w niej moich rodziców, rodzinę, wielu przyjaciół i znajomych. Łączy mnie z nimi serdeczne więzy miłości i przyjaźni. Były one dla mnie bardzo cenne i chciałem je zachować. I to był jeden z głównych motywów pisania i publikowania w prasie polskiej. W tych publikacjach odpowiadałem na pytania przyjaciół: Jak tam jest w Ameryce? Ale przede wszystkim chciałem przez nie zachować i umocnić więź z moimi bliskimi. W swoich artykułach wracam często do polskich tradycji, zwyczajów, a to z kolei z myślą o tych, którzy tak jak ja opuścili ojczyste strony, ale sercem i duszą na zawsze w nich pozostali. Takie wspomnienia są jak balsam dla stęsknio¬nej duszy. Str. 120. www.wds.pl

  

Więcej…
 
Ku wolności (Rok A, B, C) PDF Drukuj Email

 

Statua Wolności była ona pierwszą budowlą, jaką dostrzegali emigranci przybywający statkami, przez Nowy Jork do Stanów Zjednoczonych. Statua Wolności była i jest symbolem emigranckich marzeń i tęsknot. Przybywali tu także w poszukiwaniu wolności. Po części, marzenia te spełniały się tutaj. Ale pojawiały się nowe formy zniewolenia. Człowiek często stawał się niewolnikiem pracy, pieniądza, twardej gry rynkowej, wyobcowania. Św. Paweł w liście do Galatów pisze: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus". Chrystus wyzwala nas ze wszelkich ograniczeń, zniewoleń, łącznie z niewolą śmierci. W swoich cotygodniowych rozważaniach na łamach tygodnika polonijnego „Kurier Plus" starałem się zgłębiać naukę Chrystusa, który wyzwala nas ku wolności. Te rozważna złożyły się na tę książkę. Str. 520. www.wds.pl

  

Więcej…
 
Jan Paweł II w moich oczach PDF Drukuj Email

 

Album został wdany z inicjatywy Waldemara Rakowicza, dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Maspeth NY. Wybór prac do albumu: artysta plastyk Teresa Rysztof. Zdjęcia prac umieszczonych w albumie: ks. Ryszard Koper. Wybór cytatów Ojca Świętego Jana Pawła II: Katarzyna Ziółkowska – Nalepa. Białostockie Zakłady Graficzne S.A.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
Odsłon : 1861351