U źródeł wody życia

 

Moja stała rubryka
na str.4 w nowojorskim
tygodniku Kurier Plus

Światło płynące z Fatimy PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu

Sługa Boży Jan Paweł II powiedział: „Z Fatimy rozpowszechnia się na cały świat orędzie nawrócenia i nadziei, które zgodnie z chrześcijańskim objawieniem jest głęboko wpisane w dzieje. Odwołując się do życiowych doświadczeń, wzywa ono wierzących, aby modlili się usilnie o pokój na świecie i aby przez pokutę otwierali serca na nawrócenie. Jest to najprawdziwsza Ewangelia Chrystusa, przypomniana naszemu pokoleniu, szczególnie dotkliwie doświadczonemu przez dziejowe wydarzenia. Wezwanie, jakie Bóg skierował do nas za pośrednictwem Najświętszej Panny, w pełni zachowuje do dziś swą aktualność. Drodzy bracia i siostry, przyjmijmy światło płynące z Fatimy: poddajmy się przewodnictwu Maryi. Jej Niepokalane Serce niech będzie naszą ucieczką i drogą wiodącą do Chrystusa”.

Niniejszy album – przewodnik prowadzi nas przed oblicze Matki Bożej Fatimskiej, abyśmy napełnieni jej światłem odnaleźli moc do nawrócenia i zbawczego spotkania z Chrystusem.

Album - książka: Twarda okładka, 128 stron, 128 fotografii. www.wds.pl  

 

   

 

 

 
Odsłon : 1861142