U źródeł wody życia

 

Moja stała rubryka
na str.4 w nowojorskim
tygodniku Kurier Plus

Miłość i piękno PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu

„Piękno jest jedyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie” (Sokrates). Najpierwotniejszym kształtem piękna jest świat stworzony przez Boga. Stwórca obdarzył człowieka wrażliwością duchową, która uzdalnia go, aby jak mówi Księga Mądrości „z wielkości i piękna stworzeń poznać ich Stwórcę". To widzialne piękno prowadzi do najważniejszego piękna, piękna duchowego.  „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu"  (A. De Saint -Exupery). Najważniejsza jest miłość, która kryje się w głębi naszego serca.

W niniejszym albumie zamieściłem fotografie z Peru, Meksyku i Hawai, przedstawiające piękno świata. Wybrałem także opowieści i cytaty o miłości. I tak powstał album „Miłość i piękno”, który może być pomocą w odnajdywaniu najpiękniejszej drogi życia, drogi miłości, która prowadzi do Boga i bliźniego.

Album - książka: Twarda okładka, 128 stron, 130 fotografii. www.wds.pl  

 

   

 

 

 
Odsłon : 1861161