U źródeł wody życia

 

Moja stała rubryka
na str.4 w nowojorskim
tygodniku Kurier Plus

W poszukiwaniu mądrości życia - rok B PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu
Niniejsza książka (Rok A, B, C) prowadzi nas cudownymi drogami rzeczywistości ziemskiej i stara się przez pryzmat słowa Bożego odnaleźć jej wieczny i nadprzyrodzony wymiar. Najważniejszym przewodnikiem na tych drogach jest Ewangelia, inaczej Dobra Nowina, która poucza nas, że najmniejszy okruch dobra, piękna, szlachetności i miłości, w Chrystusie zmartwychwstaje do życia wiecznego. Słowo Boże w czasie Mszy św. dociera do nas w cyklu trzyletnim, który wyznacza także granice zgłębiania słowa Bożego w tej książce. Przyjęte z wiarą słowo Boże przemienia naszą codzienność w szczęśliwą wieczność. A zatem żyjmy pięknem tego świata i przekuwajmy go słowem Bożym na szczęście, o którym św. Paweł w liście Koryntian pisze: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.
 

Książka liczy 261 stron, twarda okładka. www.wds.pl

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Odsłon : 1861122