U źródeł wody życia

 

Moja stała rubryka
na str.4 w nowojorskim
tygodniku Kurier Plus

Książki


Okruchy mądrości życia II PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu
Niniejsza książka jest zbiorem okruchów mądrości Bożej rozsianej na świecie w różnych zdarzeniach, myślach, słowach, przypowieściach. Te okruchy wkomponowane w mądrość Bożą zawartą na kartach Biblii mogą być pomocne w naszej drodze prowadzącej na spotkanie ze zbawiającym Bogiem. Książka „Okruchy mądrości II” powstała w trakcie pisania trzyletniego cyklu coniedzielnych rozważań „W poszukiwaniu mądrości życia. Rok A, B, C”. Przy pisaniu tego cyklu zapoznałem się z wieloma przykładami wziętymi z życia. W książce „Okruchy mądrości II” zamieściłem przykłady wykorzystane w rozważaniach „W poszukiwaniu mądrości życia. Rok A, B, C” oraz wiele innych. Książka w twardej okładce liczy 512 stron i zawiera 615 przykładów.
www.wds.pl

 

Więcej…
 
W poszukiwaniu mądrości życia - rok A PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu
Prawie każdy z nas pragnie mądrze i pięknie przeżyć swoje życie. Owocem takiego życia jest poczucie trwałego szczęścia. Szukamy zatem mądrej recepty na szczęśliwe życie. Świat oferuje nam wiele możliwości. Jednak „światowe” szczęście najczęściej jest ulotne, przemijające. Tę ulotność prorok Izajasz wyraża słowami: „Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki”. Radujmy się życiem, które jak kwiat zachwyca nasze oczy i szukajmy ocalenia tego piękna w słowie, które „trwa na wieki”. W tym słowie nie tylko ocalimy to, co piękne i dobre na tej ziemi, ale odnajdziemy wieczne piękno, które przekracza wszelkie nasze wyobrażenie. Aby nasze życie doczesne wydało owoc wiecznego szczęścia winniśmy je mocno zakotwiczyć w słowie Bożym.
Książka liczy 263 stron, twarda okładka. www.wds.pl

 

Więcej…
 
W poszukiwaniu mądrości życia - rok B PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu
Niniejsza książka (Rok A, B, C) prowadzi nas cudownymi drogami rzeczywistości ziemskiej i stara się przez pryzmat słowa Bożego odnaleźć jej wieczny i nadprzyrodzony wymiar. Najważniejszym przewodnikiem na tych drogach jest Ewangelia, inaczej Dobra Nowina, która poucza nas, że najmniejszy okruch dobra, piękna, szlachetności i miłości, w Chrystusie zmartwychwstaje do życia wiecznego. Słowo Boże w czasie Mszy św. dociera do nas w cyklu trzyletnim, który wyznacza także granice zgłębiania słowa Bożego w tej książce. Przyjęte z wiarą słowo Boże przemienia naszą codzienność w szczęśliwą wieczność. A zatem żyjmy pięknem tego świata i przekuwajmy go słowem Bożym na szczęście, o którym św. Paweł w liście Koryntian pisze: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.
 

Książka liczy 261 stron, twarda okładka. www.wds.pl

 

Więcej…
 
W poszukiwaniu mądrości życia - rok C PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu
Tekstom towarzyszą ilustracje Gustawa Dore z „Pismo święte Starego i Nowego Testamentu podług łacińskiej Wulgaty”. Tekst i ilustracje w tej książce płyną niejako równoległymi nurtami. Czasami ilustracja jest ścisłym uzupełnieniem tekstu, innym razem to powiązanie jest bardziej luźne, a nieraz tekst i ilustracja zawierają odmienne treści. To, co je łączy, to wspólny cel, którym jest odnalezienie na kartach Biblii mądrości i piękna życia, które rozpoczyna się już tu na ziemi i w Bogu odnajduje swoje wieczne spełnienie.
 

Książka liczy 261 stron, twarda okładka. www.wds.pl

 

Więcej…
 
Nowojorskie zamyślenia PDF Drukuj Email

 

Refleksje zawarte w tej książce rodziły się częściowo, gdy nad Manhattanem unosił się dym płonących wieżowców World Trade Center, a na ulicach rozlegał się ryk syren policyjnych, strażackich i karetek pogotowia. I chociaż nie nawiązują one bezpośrednio do tych wydarzeń, to jednak wychodzą naprzeciw tym, którzy w tych dniach szukali jakiegoś wewnętrznego wsparcia, pokoju i światła w ciemności. Odnajdywali to w modlitwie, kartach Ewangelii i zaciszu kościoła. Niniejsza książka zawiera refleksje inspirowane fragmentami Ewangelii, czytanymi w czasie Mszy św. w poszczególne niedziele. Miękka oprawa, str. 246. Wydawnictwo „Norbertinum” www.norbertinum.com.pl

 

Więcej…
 
Wypłynęli na głębię (Rok A, B, C) PDF Drukuj Email

 

Życie świętych jest najlepszą ilustracją wcielania w życie nauki ewangelicznej. I to było inspiracją napisania tej książki. Wybierałem świętych, których życie i nauczenie, według mnie jest najlepszą ilustracją fragmentu Ewangelii na konkretną niedzielę lub święto. Chociaż prawdę mówiąc, każdy święty mógłby być ilustracją całej Ewangelii. Ostatecznie jednak każdy powód jest dobry, aby sięgnąć do żywotów świętych i karmić się Słowem Bożym, które w życiu świętych przybierało konkretny kształt. Książka: Twarda oprawa, str.768. www.wds.pl

 

Więcej…
 
Aby mądrzej żyć PDF Drukuj Email

 

Myśli - Zdarzenia - Przypowieści - Przykłady.                                                                                                              

Str. 280 Sandomierz www.wds.pl

  

Więcej…
 
Mądrość i piękno PDF Drukuj Email

 

 W niezgłębionej mądrości Bóg stworzył wspaniały i piękny świat. W codziennym życiu doświadczamy cudownego sprzężenia piękna z mądrością, w którym możemy odnaleźć inspirację do piękniejszego i mądrzejszego życia. Z takiego spojrzenia zrodził się pomysł przygotowania niniejszej książki - albumu. Wybrałem pouczające przykłady połączyłem je z fotografiami z Ziemi Świętej. Na styku opowieści i obrazu powstaje przestrzeń zamyślenia, gdzie każdy może pisać swoją własną książkę. Wskazuję także na fragmenty Pisma Świętego, do którego nawiązują przykłady lub fotografie. Jest to zaproszenie do lektury Świętej Księgi, gdzie jest zawarta niezgłębiona mądrość i nieskończone piękno. Książka; Twarda okładka, str.160. www.wds.pl

  

Więcej…
 
Okruchy mądrości PDF Drukuj Email

 

Mądrość Boża jest absolutną pełnią, zaś w ludzkich myślach, zdarzeniach odnajdujemy jej okruchy. Zbierając te okruchy i wkomponowując je w Bożą mądrość, odnajdujemy sens i najgłębszy wymiar ludzkiego życia. Stąd też tytuł niniejszej książki - Okruchy mądrości. Zawiera ona myśli, zdarzenia, przypowieści i przykłady użyte w książce Nie ma innej Ziemi Obiecanej oraz te, które nie były jeszcze publikowane. Książka liczy str. 442.Wyd. Kuria Metropolitarna w Częstochowie Tygodnik Katolicki „Niedziela” www.ksiegarnia.niedziela.pl

  

Więcej…
 
Nie ma innej ziemi obiecanej Rok A PDF Drukuj Email

 

Pragniemy i szukamy doskonalszego świata, gdzie miłość i dobro, sprawiedliwość i piękno, dostatek i pokój, nadzieja i radość byłyby udziałem naszego życia. Ta rzeczywistość jawi sie, przed nami w symbolu biblijnej Ziemi Obiecanej. Zmieniamy miejsca zamieszkania, odbywamy dalekie podróże w poszukiwaniu naszej Ziemi Obiecanej. Wielu spośród tych, wśród których obecnie pracuję, odbyto taką podróż do Stanów Zjednoczonych. Czy odnaleźli oni swoją ziemię? Z pewnością spełniły się tutaj niektóre marzenia. Pozostało jednak pragnienie Ziemi Obiecanej, którego w pełni nie może zaspokoić rzeczywistość materialna. Szukamy zatem naszej wymarzonej ziemi obiecanej w Bogu, w którym jest spełnienie najgłębszych ludzkich tęsknot. Trzy tomy tych rozważań są niejako snopem ewangelicznego światła skierowanym na zwykłą codzienność, aby w niej coraz pełniej odkrywać drogę do bożej Ziemi Obiecanej. Książka liczy str. 330. Wyd. Kuria Metropolitarna w Częstochowie Tygodnik Katolicki „Niedziela” www.ksiegarnia.niedziela.pl

  

Więcej…
 
Nie ma innej ziemi obiecanej Rok B PDF Drukuj Email

 

Pragniemy i szukamy doskonalszego świata, gdzie miłość i dobro, sprawiedliwość i piękno, dostatek i pokój, nadzieja i radość byłyby udziałem naszego życia. Ta rzeczywistość jawi sie, przed nami w symbolu biblijnej Ziemi Obiecanej. Zmieniamy miejsca zamieszkania, odbywamy dalekie podróże w poszukiwaniu naszej Ziemi Obiecanej. Wielu spośród tych, wśród których obecnie pracuję, odbyto taką podróż do Stanów Zjednoczonych. Czy odnaleźli oni swoją ziemię? Z pewnością spełniły się tutaj niektóre marzenia. Pozostało jednak pragnienie Ziemi Obiecanej, którego w pełni nie może zaspokoić rzeczywistość materialna. Szukamy zatem naszej wymarzonej ziemi obiecanej w Bogu, w którym jest spełnienie najgłębszych ludzkich tęsknot. Trzy tomy tych rozważań są niejako snopem ewangelicznego światła skierowanym na zwykłą codzienność, aby w niej coraz pełniej odkrywać drogę do bożej Ziemi Obiecanej. Książka liczy str. 330. Wyd. Kuria Metropolitarna w Częstochowie Tygodnik Katolicki „Niedziela” www.ksiegarnia.niedziela.pl

  

Więcej…
 
Nie ma innej ziemi obiecanej Rok C PDF Drukuj Email

 

Pragniemy i szukamy doskonalszego świata, gdzie miłość i dobro, sprawiedliwość i piękno, dostatek i pokój, nadzieja i radość byłyby udziałem naszego życia. Ta rzeczywistość jawi sie, przed nami w symbolu biblijnej Ziemi Obiecanej. Zmieniamy miejsca zamieszkania, odbywamy dalekie podróże w poszukiwaniu naszej Ziemi Obiecanej. Wielu spośród tych, wśród których obecnie pracuję, odbyto taką podróż do Stanów Zjednoczonych. Czy odnaleźli oni swoją ziemię? Z pewnością spełniły się tutaj niektóre marzenia. Pozostało jednak pragnienie Ziemi Obiecanej, którego w pełni nie może zaspokoić rzeczywistość materialna. Szukamy zatem naszej wymarzonej ziemi obiecanej w Bogu, w którym jest spełnienie najgłębszych ludzkich tęsknot. Trzy tomy tych rozważań są niejako snopem ewangelicznego światła skierowanym na zwykłą codzienność, aby w niej coraz pełniej odkrywać drogę do bożej Ziemi Obiecanej. Książka liczy str. 330. Wyd. Kuria Metropolitarna w Częstochowie Tygodnik Katolicki „Niedziela” www.ksiegarnia.niedziela.pl

  

Więcej…
 
Listy z Nowego Jorku PDF Drukuj Email

 

Listy z Nowego Jorku nie są listami w ścisłym tego słowa znaczeniu, chociaż pisząc je, chciałem, aby spełniały taką rolę. Opuszczając Ojczyznę, zostawiłem w niej moich rodziców, rodzinę, wielu przyjaciół i znajomych. Łączy mnie z nimi serdeczne więzy miłości i przyjaźni. Były one dla mnie bardzo cenne i chciałem je zachować. I to był jeden z głównych motywów pisania i publikowania w prasie polskiej. W tych publikacjach odpowiadałem na pytania przyjaciół: Jak tam jest w Ameryce? Ale przede wszystkim chciałem przez nie zachować i umocnić więź z moimi bliskimi. W swoich artykułach wracam często do polskich tradycji, zwyczajów, a to z kolei z myślą o tych, którzy tak jak ja opuścili ojczyste strony, ale sercem i duszą na zawsze w nich pozostali. Takie wspomnienia są jak balsam dla stęsknio¬nej duszy. Str. 120. www.wds.pl

  

Więcej…
 
Ku wolności (Rok A, B, C) PDF Drukuj Email

 

Statua Wolności była ona pierwszą budowlą, jaką dostrzegali emigranci przybywający statkami, przez Nowy Jork do Stanów Zjednoczonych. Statua Wolności była i jest symbolem emigranckich marzeń i tęsknot. Przybywali tu także w poszukiwaniu wolności. Po części, marzenia te spełniały się tutaj. Ale pojawiały się nowe formy zniewolenia. Człowiek często stawał się niewolnikiem pracy, pieniądza, twardej gry rynkowej, wyobcowania. Św. Paweł w liście do Galatów pisze: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus". Chrystus wyzwala nas ze wszelkich ograniczeń, zniewoleń, łącznie z niewolą śmierci. W swoich cotygodniowych rozważaniach na łamach tygodnika polonijnego „Kurier Plus" starałem się zgłębiać naukę Chrystusa, który wyzwala nas ku wolności. Te rozważna złożyły się na tę książkę. Str. 520. www.wds.pl

  

Więcej…
 
Jan Paweł II w moich oczach PDF Drukuj Email

 

Album został wdany z inicjatywy Waldemara Rakowicza, dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Maspeth NY. Wybór prac do albumu: artysta plastyk Teresa Rysztof. Zdjęcia prac umieszczonych w albumie: ks. Ryszard Koper. Wybór cytatów Ojca Świętego Jana Pawła II: Katarzyna Ziółkowska – Nalepa. Białostockie Zakłady Graficzne S.A.

 

Więcej…
 


Odsłon : 1840987