U źródeł wody życia

 

Moja stała rubryka
na str.4 w nowojorskim
tygodniku Kurier Plus

Książki


Śladami Boga PDF Drukuj Email

 

Okładka Śladami Boga

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest w swoim rodzaju jedyna i niepowtarzalna. Najgłębiej zapada w duszę i serce. Powracając myślą na szlaki pielgrzymkowe ciągle odnajdujemy coraz to nowe treści, które ubogacają nasze życie wewnętrzne i przybliżają do Boga. Pielgrzymka prowadzi nas widzialnymi znakami historii naszego zbawienia, ale to nie one wyznaczają zasadniczy nurt naszego pielgrzymowania. Nawiedzane miejsca, droga mierzona kilometrami są pomocne w pokonywaniu przestrzeni duchowych i zbliżaniu się do tego, co istotne, w do zbawczego odnajdywania Boga w naszym życiu.

 

Więcej…
 
Bóg na drogach naszej codzienności - rok C PDF Drukuj Email

 

Okładka Bóg na drogach naszej codzienności

W roku 2015 minęło 25 lat mojej posługi duszpasterskiej wśród Polonii Nowego Jorku. Niewiele krócej piszę na stałe w nowojorskim tygodniku „Kurier Plus”, który jest dla mnie niejako drugą amboną. W każdym tygodniu, w rubryce „Na drogach prawdy Bożej”, zamieszczam rozważania inspirowane czytaniami liturgicznymi na konkretną niedzielę lub święto. Nie są to homilie w ścisłym tego słowa znaczeniu, chociaż mają podobny cel: przybliżyć Boga tak, abyśmy Go odnaleźli na drogach naszej codzienności, zachwycili się Nim i wyruszyli na Jego spotkanie. Rozważania są bogato ilustrowane przykładami z życia. Jest to niejako Ewangelia „pisana” codziennością. Cotygodniowe rozważania z „Kuriera Plus” uzupełniłem oraz zaadoptowałem na potrzeby książkowego wydania i tak powstał piąty już cykl niedzielnych rozważań pod tytułem „Bóg na drogach naszej codzienności”. Rok C tego cyklu powstawał w roku 2013, ostatnim roku mojej pracy duszpasterskiej w parafii św. Krzyża w Maspeth NY. Książka liczy 312 stron. Do książki dołączona jest płyta z nagraniem książki w formie audiobooka.   www.wds.pl

 

Więcej…
 
Na spotkanie świętości PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu

Po ogłoszeniu daty uroczystości kanonizacyjnej rozdzwoniły się telefony z pytaniami, czy organizuję pielgrzymkę na kanonizację świętych Jana Pawła i Jana XXIII. Oczywiście, że tak. W ciągu kilku dni skompletowałem grupę pielgrzymkową. Byli to wierni z różnych parafii metropolii nowojorskiej. Zaczęło się gorączkowe przygotowanie do wyjazdu. Załatwianie urlopów, biletów lotniczych, hoteli, ekwipunku wyjazdowego i wielu innych spraw. Jednak dla każdego z nas najważniejsze było przygotowanie duchowe. Byliśmy świadomi, że jedziemy na spotkanie świętości, w blaskach której spłynie na nas łaska Boża. W ramach tego duchowego przygotowania zacząłem opracowywać niniejszy album – książkę. Stając w obliczu świętości Jana Pawła II czułem, że to co piszę jest takie małe, nieporadne, miałem nieraz wrażenie, że pomijam coś bardzo ważnego. Czując ten niedosyt chciałem jednak utrwalić serdeczne wspomnienie świętości Jana Pawła II i niezapomniane chwile uroczystości kanonizacyjnej. .

 

Album - książka: Twarda okładka, 160 stron, 160 fotografii.

 

Więcej…
 
Bóg na drogach naszej codzienności - rok B PDF Drukuj Email

 

Okładka Bóg na drogach naszej codzienności

Niemal dwadzieścia pięć lat pełnię posługę duszpasterską wśród Polonii Nowego Jorku. Nie wiele krócej piszę na stałe w nowojorskim tygodniku Kurier Plus, który jest dla mnie niejako drugą amboną. W każdym tygodniu w rubryce „Słowo na niedzielę” zamieszczam rozważania inspirowane czytaniami liturgicznymi na konkretną niedzielę lub święto. Nie są to homilie w ścisłym tego słowa znaczeniu, chociaż podobny mają cel; przybliżyć Boga, tak abyśmy go odnaleźli na drogach naszej codzienności, zachwycilisię Nim i wyruszali na Jego spotkanie w wieczności drogami, które nam wskazuje. Rozważania są bogato ilustrowane przykładami z życia. Jest to niejako Ewangelia pisana życiem. Cotygodniowe rozważania z Kuriera Plus uzupełniłem oraz zaadoptowałem na potrzeby książkowego wydania i tak powstał piąty już cykl niedzielnych rozważań. Obecny ukazuje się pod tytułem „Bóg na drogach naszej codzienności”. W ubiegłym roku ukazał się Rok A, obecnie Rok B, Rok C jest w trakcie przygotowania do druku. Mam nadzieję, że moje szukanie Boga w zwykłej codzienności, okaże się pomocne dla tych, którzy sięgną po lekturę tej książki.  www.wds.pl

 

Więcej…
 
Bóg na drogach naszej codzienności - rok A PDF Drukuj Email

 

Okładka Bóg na drogach naszej codzienności
Przed laty, gdy rozpoczynałem swoją posługę duszpasterską, wiele czasu i duchowej energii pochłaniało mi przygotowanie i głoszenie kazań. Towarzyszyła mi także obawa, że z upływem lat może mi zabraknąć nowych treści i pomysłów na interesujące kazanie, bo niedzielne czytania biblijne powtarzają się w trzyletnim cyklu, a ilustracje życiowe mogą się wyczerpać. Dzisiaj po trzydziestu pięciu latach pisania i głoszenia kazań widzę, jak płonne były moje obawy. Niedzielne fragmenty Pisma Świętego są tak bogate w treść, że za każdym razem odkrywamy w nich coś nowego, inspirującego, przybliżającego nas do Boga i bliźniego. Dzisiaj, gdy mam jakiś problem w przygotowaniu kazań i artykułów inspirowanych Pismem Świętym, to jest nim świadomość, że nie mogę rozwinąć wszystkich myśli zawartych w niewielkim fragmencie Biblii. A jeśli chodzi o ilustracje do homilii, to życie dostarcza ich tak wiele, że wykorzystuję tylko niewielki procent. Stąd też zdecydowałem się na kolejny, piąty już cykl rozważań niedzielnych publikowanych na łamach nowojorskiego tygodnika „Kurier plus”. Rozważania z tygodnika, po pewnych uzupełnianiach i zmianach, stały się materiałem do niniejszej książki, której celem jest odnajdywanie Boga i Jego mądrości w naszych codziennych sprawach. Ta mądrość ma moc przemiany naszego życia, tak jak odrobina zakwasu wrzucona do dzieży, przemienia całe ciasto. Ten „zakwas niebieski” przemienia nas w dzieci Boże, a cały świat w rzeczywistość Królestwa Bożego, które zapoczątkowane tu na ziemi, zaowocuje pełnią w wieczności.
www.wds.pl

 

Więcej…
 
Podniebne szlaki Tybetu PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu

Wyjazd do Tybetu to coś więcej niż wycieczka. To wyprawa, w czasie której trzeba pokonać wiele przeszkód, a wśród nich chorobę wysokości. Jednak warto podjąć ten trud. Tybet urzeka pięknem krajobrazu, zabytkami, wspaniałą kulturą i duchowością Tybetańczyków. Kształt zabytków, zewnętrzne formy kultury tybetańskiej i życia społecznego są zmaterializowanym wyrazem duchowości tego niezwykłego ludu. Stąd też tak wiele uwagi poświęcam w albumie sprawom duchowym, które kształtuje buddyzm tybetański, zwany wadżrajaną. Fotografiom towarzyszą cytaty z mów moralnych Buddy, zwartych w zbiorze Dhammapada.

 

Album - książka: Twarda okładka, 128 stron, 128 fotografii.

 

Więcej…
 
Wiara i piękno PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu

Wiara i piękno.

W czasie pielgrzymek do Ziemi Świętej nawiedzamy wskazane przez historię lub tradycję biblijne miejsca. Czujemy w nich jakby dotknięcie samego Boga. To odczucie towarzyszy nam nie tylko w tych miejscach, ale i w całej Ziemi Świętej. W czasie jednej ze swoich pielgrzymek przed wschodem słońca szedłem najkrótszą drogą z Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie do Źródła Maryi, z którego w czasach Jezusa czerpano wodę. Czułem, że tą drogą Maryja przechodziła wiele razy, a przy niej zapewne dreptał mały Jezus. I na tej drodze w blaskach wschodzącego słońca potężniała wiara, a z serca wyrywała się spontaniczna modlitwa Zdrowaś Maryjo...

Piękno tych miejsc utrwalałem nie tylko w sercu i pamięci, ale także na fotografiach, które wykorzystałem w albumie "Wiara i piękno". Fotografie są niejako tłem cytatów wypowiadających się o wierze wybitnych i sławnych ludzi i opowieści umacniających wiarę. Opowieści wybrałem z moich poprzednich książek oraz dodałem nowe. Sądzę, że połączenie tych trzech elementów sprawi, że lektura mniejszego albumu dostarczy oglądającym wiele pięknych i inspirujących przeżyć, które pogłębią ich wiarę i pomogą im mądrzej i piękniej pielgrzymować ścieżkami ziemskiego życia na spotkanie z naszym Zbawcą i Panem. Niniejszy album wpisuje się także w obchody Roku Wiary, które rozpoczeliśmy w październiku roku 2012.

Album - książka: Twarda okładka, 144 stron, 144 fotografie. www.wds.pl

 

 

Więcej…
 
Modlitewnik PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu

Modlitewnik to nie tylko zbiór najpiękniejszych i najbardziej znanych modlitw, litanii, czy pieśni, ale także małe dzieło sztuki, które dzięki pięknym zdjęciom z Ziemi Świętej, kieruje nasze spojrzenie ku Niebu... Doskonały prezent dla każdego i na każdą okazję..Twarda okładka, 224 strony, 112 fotografii, podręczny format www.wds.pl  

 

 

Więcej…
 
Światło płynące z Fatimy PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu

Sługa Boży Jan Paweł II powiedział: „Z Fatimy rozpowszechnia się na cały świat orędzie nawrócenia i nadziei, które zgodnie z chrześcijańskim objawieniem jest głęboko wpisane w dzieje. Odwołując się do życiowych doświadczeń, wzywa ono wierzących, aby modlili się usilnie o pokój na świecie i aby przez pokutę otwierali serca na nawrócenie. Jest to najprawdziwsza Ewangelia Chrystusa, przypomniana naszemu pokoleniu, szczególnie dotkliwie doświadczonemu przez dziejowe wydarzenia. Wezwanie, jakie Bóg skierował do nas za pośrednictwem Najświętszej Panny, w pełni zachowuje do dziś swą aktualność. Drodzy bracia i siostry, przyjmijmy światło płynące z Fatimy: poddajmy się przewodnictwu Maryi. Jej Niepokalane Serce niech będzie naszą ucieczką i drogą wiodącą do Chrystusa”.

Niniejszy album – przewodnik prowadzi nas przed oblicze Matki Bożej Fatimskiej, abyśmy napełnieni jej światłem odnaleźli moc do nawrócenia i zbawczego spotkania z Chrystusem.

Album - książka: Twarda okładka, 128 stron, 128 fotografii. www.wds.pl  

 

Więcej…
 
Miłość i piękno PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu

„Piękno jest jedyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie” (Sokrates). Najpierwotniejszym kształtem piękna jest świat stworzony przez Boga. Stwórca obdarzył człowieka wrażliwością duchową, która uzdalnia go, aby jak mówi Księga Mądrości „z wielkości i piękna stworzeń poznać ich Stwórcę". To widzialne piękno prowadzi do najważniejszego piękna, piękna duchowego.  „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu"  (A. De Saint -Exupery). Najważniejsza jest miłość, która kryje się w głębi naszego serca.

W niniejszym albumie zamieściłem fotografie z Peru, Meksyku i Hawai, przedstawiające piękno świata. Wybrałem także opowieści i cytaty o miłości. I tak powstał album „Miłość i piękno”, który może być pomocą w odnajdywaniu najpiękniejszej drogi życia, drogi miłości, która prowadzi do Boga i bliźniego.

Album - książka: Twarda okładka, 128 stron, 130 fotografii. www.wds.pl  

 

Więcej…
 
Drogami Meksyku do Guadalupe PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu Zdążając drogami Meksyku do największego na świecie Sanktuarium Maryjnego w Guadalupe poznajemy cudowną przyrodę, wspaniałe zabytki cywilizacji prekolumbijskiej i kolonialnej oraz fascynującą różnorodność kulturową tego niezwykłego kraju.
Album-przewodnik: Twarda okładka, 160 stron, około 250 kolorowych fotografii.
www.wds.pl  

 

Więcej…
 
Na drogach zbawienia PDF Drukuj Email

 


Niniejszy przewodnik – album prowadzi nas najistotniejszym nurtem pielgrzymowania po Ziemi Świętej, który wyznaczają biblijna prawda i wiara. Są w nim także informacje odnoszące się do historii, położenia geograficznego, architektury, religijnej przynależności odwiedzanych miejsc. Znajdziemy także w nim setki pięknych fotografii. Wszystko to jednak jest wprzęgnięte w główny cel pielgrzymowania, który prowadzi nas na szczyt Golgoty, aby tam za setnikiem rzymskim wyznać jeszcze mocniej i goręcej: „Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym”.
Album - przewodnik: Twarda okładka, str.174, około 350 fotografii.
www.wds.pl

 

Więcej…
 
Ogrody nadziei PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu Każdy z nas stanął w obliczu straty kogoś bliskiego. Wiara podpowiada nam, że oni żyją, można odnaleźć drogę spotkania z nimi. W albumie znajdziemy myśli i historie ludzi, którzy odnaleźli tę drogę. Opowieściom towarzyszą fotografie z najpiękniejszych zakątków nowojorskich cmentarzy. 
Album-książka: Twarda okładka. Str.128, około 130 fotografii.
www.wds.pl

 

Więcej…
 
Pielgrzymka do Guadalupe PDF Drukuj Email

 


Spotkanie naszej Matki i Pani z Guadalupe było najważniejszym punktem naszego pielgrzymiego podróżowania. I jemu poświęcam najwięcej miejsca w niniejszej książce-albumie. Objawienia w Guadalupe miały miejsce w pewnym kontekście geograficznym, historycznym, religijnym i społecznym, stąd też w szkicowej formie, ograniczony do okolic Guadalupe będzie on również uwzględniony w tej książce.
Twarda okładka, str.128, około 130 fotografii. www.wds.pl

 

Więcej…
 
Okruchy mądrości życia II PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu
Niniejsza książka jest zbiorem okruchów mądrości Bożej rozsianej na świecie w różnych zdarzeniach, myślach, słowach, przypowieściach. Te okruchy wkomponowane w mądrość Bożą zawartą na kartach Biblii mogą być pomocne w naszej drodze prowadzącej na spotkanie ze zbawiającym Bogiem. Książka „Okruchy mądrości II” powstała w trakcie pisania trzyletniego cyklu coniedzielnych rozważań „W poszukiwaniu mądrości życia. Rok A, B, C”. Przy pisaniu tego cyklu zapoznałem się z wieloma przykładami wziętymi z życia. W książce „Okruchy mądrości II” zamieściłem przykłady wykorzystane w rozważaniach „W poszukiwaniu mądrości życia. Rok A, B, C” oraz wiele innych. Książka w twardej okładce liczy 512 stron i zawiera 615 przykładów.
www.wds.pl

 

Więcej…
 
W poszukiwaniu mądrości życia - rok A PDF Drukuj Email

 

Okładka albumu
Prawie każdy z nas pragnie mądrze i pięknie przeżyć swoje życie. Owocem takiego życia jest poczucie trwałego szczęścia. Szukamy zatem mądrej recepty na szczęśliwe życie. Świat oferuje nam wiele możliwości. Jednak „światowe” szczęście najczęściej jest ulotne, przemijające. Tę ulotność prorok Izajasz wyraża słowami: „Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki”. Radujmy się życiem, które jak kwiat zachwyca nasze oczy i szukajmy ocalenia tego piękna w słowie, które „trwa na wieki”. W tym słowie nie tylko ocalimy to, co piękne i dobre na tej ziemi, ale odnajdziemy wieczne piękno, które przekracza wszelkie nasze wyobrażenie. Aby nasze życie doczesne wydało owoc wiecznego szczęścia winniśmy je mocno zakotwiczyć w słowie Bożym.
Książka liczy 263 stron, twarda okładka. www.wds.pl

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Odsłon : 1964476