U źródeł wody życia

 

Moja stała rubryka
na str.4 w nowojorskim
tygodniku Kurier Plus

 

Nosimy w sobie różne pragnienia. Te duchowe są najważniejsze. Szukamy miłości, piękna, dobra, doskonałości....  A gdy je odnajdujemy rodzi się pragnienie wiecznego ich trwania. Te pragnienia popychają nas do szukania źródła wody zaspakajającej głody naszej duszy. Ten portal jest zaproszeniem do wspólnego szukania tych źródeł. Zapewne nieraz będziemy je odnajdywać i zatrzymywać się przy nich. Samo jednak zatrzymanie nie wystarczy. Aby zaczerpnąć tej wody trzeba się pochylić, a może nawet uklęknąć.